Nieuws

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08 november 2018

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Ontslag op staande voet

08 november 2018

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01 november 2018

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01 november 2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01 november 2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Maximale transitievergoeding 2019

25 oktober 2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25 oktober 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

25 oktober 2018

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25 oktober 2018

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25 oktober 2018

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Pagina's