Nieuws

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11 oktober 2018

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04 oktober 2018

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04 oktober 2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Kleindochter geen pleegkind van oma

04 oktober 2018

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

27 september 2018

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

27 september 2018

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

27 september 2018

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer

Onterecht ontslag op staande voet

27 september 2018

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van

Maatregelen vennootschapsbelasting

20 september 2018

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met

Pagina's