Nieuws

Jachtkosten niet zakelijk

11 oktober 2018 07:00

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

Behandelschema Belastingplan 2019

11 oktober 2018 07:00

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11 oktober 2018 07:00

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04 oktober 2018 07:00

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04 oktober 2018 07:00

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Kleindochter geen pleegkind van oma

04 oktober 2018 07:00

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04 oktober 2018 07:00

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

27 september 2018 07:00

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

27 september 2018 07:00

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

27 september 2018 07:00

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer

Pagina's