Nieuws

Verband koopsom en waarde onroerende zaak

11 februari 2016

Een procedure over de WOZ-waarde van een woning had betrekking op de vraag of de koopprijs van een woning

Einde 30%-regeling door periode tussen dienstbetrekkingen

11 februari 2016

Volgens de Hoge Raad is de 30%-regeling terecht beëindigd wanneer tussen twee dienstbetrekkingen in meer

Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

11 februari 2016

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Goedkeuring verrekening zelfstandigenaftrek met stakingswinst

04 februari 2016

ZelfstandigenaftrekEen ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek.

Niet voldaan aan verlaagd urencriterium

04 februari 2016

Om recht te hebben op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

04 februari 2016

In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Economische Zaken mee dat de

Arbeidsconflict tijdens re-integratie

04 februari 2016

Na bezwaar van een werkgever tegen het besluit van het UWV werden de re-integratie-inspanningen van de

CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon'

04 februari 2016

In verband met een voorgenomen herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft het

Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt definitief

03 februari 2016

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat per 1 mei 2016 verdwijnen. Het gebruik van de VAR was een doorn

Bijtelling privégebruik voor dga die over sleutels van auto kon beschikken

28 januari 2016

Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer gaat de wet ervan uit dat de auto

Pagina's