Nieuws

Redelijke schatting ambtshalve aanslag lege BV

14 januari 2016

Het niet doen van de vereiste aangifte leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat wil zeggen

Aanzegverplichting bij einde tijdelijk contract

14 januari 2016

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is een werkgever wettelijk verplicht om een werknemer

Kamervragen gevolgen van de Wet werk en zekerheid

14 januari 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de Wet werk en

Pagina's