Nieuws

Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk

26 februari 2016

De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen zijn beperkt tot een pensioengevend loon

Einde terbeschikkingstelling

26 februari 2016

De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang

Terbeschikkingstelling wordt onderneming

26 februari 2016

De terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de Wet IB 2001 omvat onder andere het ter beschikking

Afroommethode als geen vergelijkbaar loon kan worden gevonden

26 februari 2016

De gebruikelijkloonregeling geldt voor aandeelhouders die werken voor een vennootschap waarin zij een

Verkoopopbrengst van invloed op eerdere waardering

26 februari 2016

De waarde van verhuurde onroerende zaken, die in box 3 van de Wet IB 2001 vallen, moet worden gesteld op

Schadevergoeding wegens beëindiging loonsanctie

18 februari 2016

Werkgevers zijn verplicht om het loon van werknemers tijdens ziekte door te betalen. Deze

Ministerie introduceert regelhulp premiekortingen

18 februari 2016

Om werkgevers te stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, zijn de

Te lang gewerkt aan re-integratie in eigen functie

18 februari 2016

Werkgevers zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon van de

Belastingheffing box 3 in strijd met eigendomsrecht?

18 februari 2016

De vermogensrendementsheffing van box 3 is door de wetgever aangemerkt als een inkomstenbelasting. Als

Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid

18 februari 2016

De Wet werk en zekerheid heeft een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Een van deze

Pagina's