Nieuws

Ontbinding arbeidsovereenkomst door verwijtbaar gedrag werknemer

17 maart 2016

Verwijtbaar gedrag van een werknemer kan een aanleiding vormen voor ontslag. Dat verwijtbare gedrag hoeft

Kortingsregeling 30%-regeling niet discriminerend

10 maart 2016

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers, die beschikken over een op de Nederlandse markt schaarse

Eindoordeel Hoge Raad over 150-kmgrens in 30%-regeling

10 maart 2016

Het Hof van Justitie EU heeft in 2015 prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de 150-kmgrens in de

Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap?

10 maart 2016

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU mag de belasting op dividenden die aan niet-ingezetenen

Wanneer volgt teruggave dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouder?

10 maart 2016

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap moet 15% dividendbelasting worden

Reactie staatssecretaris Financiën over box 3

10 maart 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet waarom hij de

Naheffing privégebruik tweede auto van de zaak

03 maart 2016

Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer geldt de wettelijke fictie dat de

Wettelijke bedenktijd na beëindiging met wederzijds goedvinden

03 maart 2016

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging door een van de partijen of met wederzijds

Schadeclaims oude vakantiedagen

03 maart 2016

Het Hof van Justitie EU heeft in 2009 geoordeeld dat de door Nederland gehanteerde beperkte opbouw van

Btw-vrijstelling watersport is niet correct

03 maart 2016

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU is een nationale wettelijke regeling, die in afwijking

Pagina's