Nieuws

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01 november 2018 06:00

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01 november 2018 06:00

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Maximale transitievergoeding 2019

25 oktober 2018 07:00

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25 oktober 2018 07:00

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

25 oktober 2018 07:00

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25 oktober 2018 07:00

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25 oktober 2018 07:00

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18 oktober 2018 07:00

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18 oktober 2018 07:00

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18 oktober 2018 07:00

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Pagina's