Nieuws

Beperk de belastingheffing in box 3

15 november 2018

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15 november 2018

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de

Minimumloon 2019

08 november 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08 november 2018

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08 november 2018

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08 november 2018

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Ontslag op staande voet

08 november 2018

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01 november 2018

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01 november 2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01 november 2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Pagina's