Nieuws

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29 november 2018 05:00

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29 november 2018 05:00

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Vrachtwagenheffing

28 november 2018 05:00

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22 november 2018 05:00

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22 november 2018 05:00

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22 november 2018 05:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22 november 2018 05:00

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16 november 2018 06:00

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

15 november 2018 06:00

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te

Optimaliseer uw giftenaftrek

15 november 2018 06:00

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn

Pagina's