Nieuws

Plan invoeren vliegbelasting

13 december 2018

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een

Belastingdeel heffingskortingen

13 december 2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Navordering wegens kwade trouw

07 december 2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05 december 2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29 november 2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29 november 2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Premiepercentage Zvw 2019

29 november 2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29 november 2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Ontslag op staande voet

29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Pagina's