Nieuws

Winst bij verkoop grond belast

10 januari 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Zwarte lijst laagbelastende landen

04 januari 2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe

Wijzigingen loonbelasting

04 januari 2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een

Tarieven en heffingskortingen 2019

04 januari 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Aftrekposten ondernemers 2019

04 januari 2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Investeringsaftrek 2019

04 januari 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04 januari 2019

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Bedragen kindregelingen 2019

04 januari 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per

Nieuw beleidsbesluit vouchers

04 januari 2019

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris

Evaluatie middelingsregeling

20 december 2018

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit

Pagina's