Nieuws

Management- of arbeidsovereenkomst?

04 april 2019

Een managementovereenkomst vraagt deskundige begeleiding.

Regelhulp financieel CV

02 april 2019

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft de overheid het financieel CV ontwikkeld.

BTW woning deels aftrekbaar door zonnepanelen

29 maart 2019

Zonnepanelen kunen de bouwkosten van uw woning verlagen.

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17 januari 2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17 januari 2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17 januari 2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Besteding geleend geld aan eigen woning

10 januari 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Te late inkeer

10 januari 2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 januari 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Pagina's