Nieuws

Verkoopkosten deelneming

13 december 2018 05:00

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een

Plan invoeren vliegbelasting

13 december 2018 05:00

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een

Belastingdeel heffingskortingen

13 december 2018 05:00

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

13 december 2018 05:00

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat

Navordering wegens kwade trouw

07 december 2018 05:00

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05 december 2018 05:00

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Premiepercentage Zvw 2019

29 november 2018 05:00

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018 05:00

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29 november 2018 05:00

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Ontslag op staande voet

29 november 2018 05:00

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Pagina's