Nieuws

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17 januari 2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Besteding geleend geld aan eigen woning

10 januari 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Te late inkeer

10 januari 2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 januari 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Winst bij verkoop grond belast

10 januari 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Tarieven en heffingskortingen 2019

04 januari 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Aftrekposten ondernemers 2019

04 januari 2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Investeringsaftrek 2019

04 januari 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04 januari 2019

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Pagina's