Nieuws

Zwarte lijst laagbelastende landen

04 januari 2019 05:00

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe

Wijzigingen loonbelasting

04 januari 2019 05:00

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een

Tarieven en heffingskortingen 2019

04 januari 2019 05:00

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Aftrekposten ondernemers 2019

04 januari 2019 05:00

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Investeringsaftrek 2019

04 januari 2019 05:00

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04 januari 2019 05:00

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Evaluatie middelingsregeling

20 december 2018 05:00

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit

Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

20 december 2018 05:00

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de

Belastingplan 2019 aangenomen

20 december 2018 05:00

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat

Voortgang vervanging Wet DBA

13 december 2018 05:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van

Pagina's