Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17 januari 2019 05:00

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17 januari 2019 05:00

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019 05:00

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17 januari 2019 05:00

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Besteding geleend geld aan eigen woning

10 januari 2019 05:00

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Te late inkeer

10 januari 2019 05:00

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 januari 2019 05:00

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Winst bij verkoop grond belast

10 januari 2019 05:00

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Aftrekposten ondernemers 2019

04 januari 2019 05:00

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Investeringsaftrek 2019

04 januari 2019 05:00

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Pagina's