Nieuws

Navordering wegens kwade trouw

07 december 2018 05:00

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05 december 2018 05:00

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Premiepercentage Zvw 2019

29 november 2018 05:00

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018 05:00

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29 november 2018 05:00

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Ontslag op staande voet

29 november 2018 05:00

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29 november 2018 05:00

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29 november 2018 05:00

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Vrachtwagenheffing

28 november 2018 05:00

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22 november 2018 05:00

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Pagina's