Nieuws

Uitleg regeling belastingrente

22 juni 2017 07:00

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22 juni 2017 07:00

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22 juni 2017 07:00

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22 juni 2017 07:00

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22 juni 2017 07:00

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15 juni 2017 07:00

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15 juni 2017 07:00

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een

Nettoloon in rekening-courant

15 juni 2017 07:00

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15 juni 2017 07:00

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil

Niet sluitende rittenregistraties

08 juni 2017 07:00

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat

Pagina's