Nieuws

Omzet- en winstcorrecties

17 augustus 2017 07:00

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17 augustus 2017 07:00

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Aansprakelijkheid werkgever

17 augustus 2017 07:00

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10 augustus 2017 07:00

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10 augustus 2017 07:00

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10 augustus 2017 07:00

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03 augustus 2017 07:00

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Toepassing reisaftrek

03 augustus 2017 07:00

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03 augustus 2017 07:00

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017 07:00

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Pagina's