Nieuws

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

16 augustus 2018 07:00

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

16 augustus 2018 07:00

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,

Bewijs van beperkt privégebruik auto

16 augustus 2018 07:00

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit

Naheffing parkeerbelasting

09 augustus 2018 07:00

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld

Geen werk, geen loon

09 augustus 2018 07:00

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op

Aanvragen subsidie praktijkleren

09 augustus 2018 07:00

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

02 augustus 2018 07:00

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

02 augustus 2018 07:00

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

02 augustus 2018 07:00

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

Geen aftrek voorbelasting business seats

27 juli 2018 07:00

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

Pagina's