Nieuws

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14 juni 2018 07:00

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14 juni 2018 07:00

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14 juni 2018 07:00

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

14 juni 2018 07:00

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14 juni 2018 07:00

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

07 juni 2018 07:00

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien

Scholingsuitgaven

07 juni 2018 07:00

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

07 juni 2018 07:00

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De

Belastingdienst niet klaar voor AVG

07 juni 2018 07:00

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31 mei 2018 07:00

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een

Pagina's