Waardebepaling

Bij zowel aankoop als verkoop van een onderneming krijgt u te maken met een waardepaling van de onderneming. Er is immers een startpunt nodig voor de prijsbepaling. Daarnaast speelt de waardebepaling ook een rol bij de verdere onderhandelingen.

Maar ook in andere situaties kan het van belang zijn om te beschikken over een goede waardebepaling, bijvoorbeeld ingeval van toetreding van een vennoot of aandeelhouder, echtscheiding of uitkoop.

Regelmatig zijn wij betrokken bij de waardering van een onderneming, waarbij wij steeds het schetsen van een reëel beeld voorop zullen stellen.