Nieuws

Non-concurrentiebeding

24 mei 2018 07:00

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24 mei 2018 07:00

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing

Verzuimboete

24 mei 2018 07:00

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17 mei 2018 07:00

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17 mei 2018 07:00

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over

Aanzegverplichting

17 mei 2018 07:00

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.

Gebruikelijk loon

17 mei 2018 07:00

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de

Kwalificatie eigen woning

09 mei 2018 07:00

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

09 mei 2018 07:00

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden

Ketenregeling arbeidsrecht

09 mei 2018 07:00

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

Pagina's